Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.262 současných zoo + 466 zavřených zoo + 310 neznámých zařízení • 32.701 fotek z 675 zoo z 87 zemí a 378 videí z 337 zoo z 24 zemí
2,262 current zoos + 466 closed zoos + 310 unknown facilities • 32,701 photos from 675 zoos of 87 countries and 378 videos from 337 zoos of 24 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px