Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.367 současných zoo + 513 zavřených zoo + 304 neznámých zařízení • 39.078 fotek z 756 zoo z 88 zemí a 466 videí z 420 zoo z 29 zemí
2,367 current zoos + 513 closed zoos + 304 unknown facilities • 39,078 photos from 756 zoos of 88 countries and 466 videos from 420 zoos of 29 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px