Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.261 současných zoo + 465 zavřených zoo + 310 neznámých zařízení • 32.722 fotek z 671 zoo z 87 zemí a 378 videí z 337 zoo z 24 zemí
2,261 current zoos + 465 closed zoos + 310 unknown facilities • 32,722 photos from 671 zoos of 87 countries and 378 videos from 337 zoos of 24 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px