Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.302 současných zoo + 478 zavřených zoo + 307 neznámých zařízení • 36.357 fotek z 723 zoo z 87 zemí a 425 videí z 338 zoo z 25 zemí
2,302 current zoos + 478 closed zoos + 307 unknown facilities • 36,357 photos from 723 zoos of 87 countries and 425 videos from 383 zoos of 25 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px