Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.316 současných zoo + 497 zavřených zoo + 304 neznámých zařízení • 38.564 fotek z 736 zoo z 88 zemí a 444 videí z 402 zoo z 29 zemí
2,316 current zoos + 497 closed zoos + 304 unknown facilities • 38,564 photos from 736 zoos of 88 countries and 444 videos from 402 zoos of 29 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px