Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.601 současných zoo + 583 zavřených zoo + 286 neznámých zařízení • 52.158 fotek z 897 zoo z 90 zemí a 585 videí z 536 zoo z 36 zemí
2,601 current zoos + 583 closed zoos + 286 unknown facilities • 52,158 photos from 897 zoos of 90 countries and 585 videos from 536 zoos of 36 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px