Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.598 současných zoo + 583 zavřených zoo + 286 neznámých zařízení • 50.804 fotek z 889 zoo z 90 zemí a 578 videí z 530 zoo z 36 zemí
2,598 current zoos + 583 closed zoos + 286 unknown facilities • 50,804 photos from 889 zoos of 90 countries and 578 videos from 530 zoos of 36 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px