Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.301 současných zoo + 473 zavřených zoo + 308 neznámých zařízení • 35.263 fotek z 706 zoo z 87 zemí a 407 videí z 365 zoo z 25 zemí
2,301 current zoos + 473 closed zoos + 308 unknown facilities • 35,263 photos from 706 zoos of 87 countries and 407 videos from 365 zoos of 25 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px