Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.283 současných zoo + 470 zavřených zoo + 308 neznámých zařízení • 33.432 fotek z 684 zoo z 87 zemí a 385 videí z 344 zoo z 24 zemí
2,283 current zoos + 470 closed zoos + 308 unknown facilities • 33,432 photos from 684 zoos of 87 countries and 385 videos from 344 zoos of 24 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px