Databáze byla spuštěna 1. února 2009, zpracovávána bude postupně. V současné době databáze obsahuje:
The database was launched 1st February 2009, it will be processed gradually. Currently the database contains:
         

2.598 současných zoo + 583 zavřených zoo + 286 neznámých zařízení • 51.631 fotek z 892 zoo z 90 zemí a 582 videí z 533 zoo z 36 zemí
2,598 current zoos + 583 closed zoos + 286 unknown facilities • 51,631 photos from 892 zoos of 90 countries and 582 videos from 533 zoos of 36 countries

Tyto stránky jsou optimalizovány pro šířku 1280 px • This site is optimalized for width 1280 px