!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
   
 
VÝZVA:
Najde se někdo, kdo je zdatný v IT a je ochoten přidat ruku k dílu?

Tyto stránky jsou bohužel "one man show", aby se na nich mohlo podílet více lidí a obsah rychleji přibýval (nemluvě o aktualizacích), je třeba přesunout "výrobu" a administraci na server. To vyžaduje nějaké přijatelné technické řešení - vhodný redakční systém nebo upravenou šablonu pro některý z těch velkých free CMS (zřejmě Drupal).
Zaplatit horentní sumy profesionálním firmám je mimo mé možnosti a stejně tak je nad mé síly a znalosti vytvoření, naprogramování nebo přizpůsobení něčeho vhodného (včetně šablon CMS). Pokud to někdo zvládá a chce vypomoci, budu velmi rád. Technické podrobnosti apod. zašlu mailem, případně si domluvíme schůzku.
 
Rychlá navigace • Quick navigation:

 


Klikněte pro vstup do databáze nebo zvolte přímo kontinent • Click for enter to the database or choose just the continent

Evropa   •   Asie   •   Severní Amerika   •   Střední Amerika   •   Jižní Amerika   •   Austrálie   •   Afrika
Europe   •   Asia   •   North America   •   Central America   •   South America   •   Australia   •   Africa
 
 
 

Galerie propagačních materiálů
Galery of the propagation materials

Pravidla databáze (co je v databázi)
The database rules (what is in database)

Zadat novou zoo nebo upravit údaje
Enter new zoo or correct data

Co je nového • What is new
Srpen 2020 •
August 2020 

• přidané položky na stránkách • Added items in the pages:
CZ:
1) Exotika na ranči Bítovany; 2) Selský dvoreček zámku Doudleby nad Orlicí

• přidané galerie nebo fotky • added galleries or photos: Exotika na ranči Bítovany (94 x + 1 video); Selský dvoreček zámku Doudleby nad Orlicí (45 x + 1 video); Zoo Ostrava (28 x)

• přidané propagační materiály • added propagation materials: CZ: 1x (20 zoo)

• Poslední přidaná země • Last added country:
LICHTENŠTEJNSKO • LIECHTENSTEIN
2 zoo (56 fotek, 1 video, 1 mapa, 2 články, 1 propagačních materiál):
2 zoos (56 photos, 1 video, 1 map, 2 articles, 1 propagation material):
1) Vogelparadies Birka ; 2) Falknerei Galina
 

Nyní databáze obsahuje: Now the database contains:
47.168 fotek z 858 zoo z 90 zemí 47,168 photos from 858 zoos of 90 countries
571 videí z 524 zoo z 36 zemí 571 videos from 524 zoos of 35 countries

ZOO
Celý svět
All the World
1.841 627 29 358 97 5 54 57 211 16 62 3.357
Evropa (vč. Ruska)
Europe
(incl. Russia)
848 349 16 207 67 1 34 14 18 14 16 1.584
Asie
Asia
388 114 1 57 23 1 8 26 137 1 9 765
Severní Amerika
North America
- - - - - - - - - - - -
Střední Amerika
Central America
209 38 7 30 1 1 - 10 8 - 6 310
Jižní Amerika
South America
- - - - - - - - - - - -
Austrálie
Australia
- - - - - - - - - - - -
Afrika
Africa
396 126 5 64 6 2 12 7 48 1 31 698

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.