!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lubango

dříve • formerly: Sá da Bandeira


Lubango Mini Zoo
 
14°54'54"S, 13°30'02"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-AO-XX-0004A
     
 
Lubango
Huíla
ANGOLA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A   
 
malá zoo (opice, přímorožci, chocholatky, vodní ptáci, papušci a další ptáci, hadi, krokodýli...) v Dětském parku (Parque Infantil)

small zoo (monkeys, oryxes, duikers, waterfowl, parrots and other birds, snakes, crocodiles...) in Children's Park (Parque Infantil)

N/A

restaurace
restaurant

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.07. 2009 Poslední úprava 01.07. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.