!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Namibe

dříve • formerly: Moçâmedes


Namibe Zoo
 
15°11'34"S, 12°09'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-AO-XX-0003A
     
 
Namibe
ANGOLA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A   
 
Jedna z větších a nejstarších angolských zoo. K dispozici však nejsou žádné podrobnější informace. Je možné, že již zoo neexistuje.

One of larger and oldest Angolan zoos. However no detailed information is available. It is possible that the zoo no longer exists.

N/A

N/A

N/A

městská
municipal

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Image 1 of 13
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Image 2 of 13
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Image 3 of 13
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Image 4 of 13
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Image 5 of 13
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Image 6 of 13
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Image 7 of 13
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Image 8 of 13
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Image 9 of 13
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Image 10 of 13
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Image 11 of 13
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Image 12 of 13
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Image 13 of 13
Archive of Rui Martins; Date: N/A
Archive of Rui Martins; Date: N/A

  Stránka vytvořena 21.02. 2009 Poslední úprava 21.02. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.