!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bobo-Dioulasso

často se užívá zkrácený název • often is used shorter name: Bobo


Jardin Zoologique de Bobo-Dioulasso
Bobo-Dioulasso Zoological Garden
11°09'59"N, 04°17'43"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-BF-XX-0002A
     
 
Avenue de la Révolution
Bobo-Dioulasso
Houet province
BURKINA FASO
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo ve velmi špatném stavu

small zoo in very poor condition

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.03. 2009 Poslední úprava 15.03. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.