!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Koubri
 

La Ferme Animalière de Wédbila
Ferme de Démonstration Wédbila
Wédbila Animal Farm • Wédbila Demonstration Farm
12°10'47"N, 01°23'33"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-BF-XX-0004B
     
 
BP 5570
Ouagadougou 01
BURKINA FASO
 
+226 78836577
 
N/A
 
cglungren☼yahoo.fr
 
N/A  
 
Částečně komerční farma. Některé z chovaných druhů zvířat: veverka zemní, dikobraz, karakal, šakal pruhovaný, hyena žíhaná, mangusta abuvudan, promyka ichneumon, cibetka africká, voduška jelenovitá, prase bradavičnaté, chocholatka schovávaná,  chocholatka černohřbetá, řekomyši, krysa obrovská, oribi, lesoň pestrý, buvolci, antilopa vraná, pštrosi, ženetka skvrnitá, ženetka tečkovaná, ženetka savanová, kočka plavá, gazela rezavočelá

Partly commercial farm. Some of the bred species: Striped Ground Squirrel, porcupine, caracal, Striped Jackal, Striped Hyena, White-tailed Mongoose, Egyptian Mongoose, African civet, Defassa Waterbuck, Warthog, Gray Duiker, Bay Duiker,. Cane Rats, Giant Rat, Oribi, Bushbuck, Hartebeest, Sable Antelope, Ostriches, Large Spotted Genet, Common Genet, Thierry's Genet, African Wild Cat, Red-fronted Gazelle

N/A

N/A

N/A

soukromé (Clark Lugren)
private (Clark Lugren)

70 ha

N/A
 
1)   About Ferme de Démonstration Wédbila (short description of the farm by its owner)

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.03. 2009 Poslední úprava 21.03. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.