!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ouagadougou

častěji se užívá familiární název • more often is used familiar name: Ouaga


Parc Zoologique de Parc Urbain Bangr-Weoogo
Parc Zoologique de Ouagadougou • Le Foret Zoo
Zoological Park of Bangr-Weoogo Public Parc • Ouagadougou Zoological Park • The Forest Zoo
12°24'18"N, 01°29'28"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-BF-XX-0003A
     
 
06 BP 9535
Ouagadougou 06
BURKINA FASO
 
+226 369501
 
+226 369504
 
pubw☼fasonet.bf
pubangrweoogo☼cenatrin.bf
 
bangr-weoogo.csregistry.org ;  www.mairie-ouaga.bf/pubw  
 
Zoo v nejoblíbenějším městském parku "Pac Urbain Bängr-Weoogo" (dříve "Le Foret") v Zone du Bois

Zoo is located in the most popular urban park "Parc Urbain Bängr-Weoogo" (formerly "Le Foret") in Zone du Bois

množství naučných stezek do pralesa. Park nabízí i množství dalších aktivit (botanická zahrada, muzeum, sport, půjčování kol, pořádání svateb atd.)
many trails to the forest. ark offers also many of other activities (botanical garden, museum, sports, bicycle rental, organization of weddings, etc.)

barová restaurace
bar-restaurant

N/A

městská
municipal

72 ha zoo (263 ha park)

N/A

1) Le Parc Urbain Bangr-Weoogo
2) Rapport d'activité 2003 du Parc Urbain Bangr-Weoogo

N/A N/A N/A N/A
N/A ?/157
(2003)
?/50
(2003)
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.03. 2009 Poslední úprava 15.03. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.