!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bazoule
La Mare aux crocodiles sacrés de Bazoulé
 
Crocodile Pond Bazoule

rybník s "posvátnými" krokodýly
- divoká zvířata, nikoli chov

pond with "sacred" crocodiles
- wild animals, not breeding
 
 
Sabou
La Mare aux crocodiles sacrés de Sabou
 
Crocodile Pond Sabou

rybník s "posvátnými" krokodýly
- divoká zvířata, nikoli chov

pond with "sacred" crocodiles
- wild animals, not breeding
 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.