!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bujumbura

častěji se užívá familiární název • more often is used familiar name Buja
dříve • formerly: Usumbura


Le Zoo du Musée Vivant de Bujumbura
The Zoo of Bujumbura Living Museum
často se používá (zřejmě dřívější) název • often is used (probably previous) name: Parc des Reptiles
03°23'17"S, 29°21'11"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-BI-XX-0001A
     
 
Ave du 13 Octobre
Bujumbura
BURUNDI

B.P. 1095
Bujumbura
BURUNDI
 
+257 226822
 
+257 226231
 
biefbdi☼cbinf.com
 
N/A  
 
zoo především s hady a jinými plazy, ale i šimpanzi, velké kočky, menší antilopy atd. Terárium, akvárium, voliéra...

zoo mostly with snakes and other reptiles, but also chimpanzees, big cats, smaller antelopes etc.. Reptile house, aquarium, aviary...

v muzeu je též replika staré Burundské vesnice s různými exponáty, botanická zahrada, divadlo pod širým nebem
in the museum, there is also replica of old Burundians village with various exhibits, botanical garden, open air theatre

N/A

1977 (podle jiných údajů 1988), 2008 znovuotevření po rekonstrukci
1977 (1988 according to other info), 2008 reopening after renovation

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Mike Junge, 1988
Image 1 of 13
Mike Junge, 1988
Mike Junge, 1988
Mike Junge, 1988
Image 2 of 13
Mike Junge, 1988
Mike Junge, 1988
Mike Junge, 1988
Image 3 of 13
Mike Junge, 1988
Mike Junge, 1988
Mike Junge, 1988
Image 4 of 13
Mike Junge, 1988
Mike Junge, 1988
Mike Junge, 1988
Image 5 of 13
Mike Junge, 1988
Mike Junge, 1988
Mike Junge, 1988
Image 6 of 13
Mike Junge, 1988
Mike Junge, 1988
Mike Junge, 1988
Image 7 of 13
Mike Junge, 1988
Mike Junge, 1988
Paul Pugh, 09.09. 2008
Image 8 of 13
Paul Pugh, 09.09. 2008
Paul Pugh, 09.09. 2008
Paul Pugh, 09.09. 2008
Image 9 of 13
Paul Pugh, 09.09. 2008
Paul Pugh, 09.09. 2008
Paul Pugh, 09.09. 2008
Image 10 of 13
Paul Pugh, 09.09. 2008
Paul Pugh, 09.09. 2008
Paul Pugh, 09.09. 2008
Image 11 of 13
Paul Pugh, 09.09. 2008
Paul Pugh, 09.09. 2008
Paul Pugh, 09.09. 2008
Image 12 of 13
Paul Pugh, 09.09. 2008
Paul Pugh, 09.09. 2008
Paul Pugh, 09.09. 2008
Image 13 of 13
Paul Pugh, 09.09. 2008
Paul Pugh, 09.09. 2008

  Stránka vytvořena 22.03. 2008 Poslední úprava 23.11. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.