!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 

  Další plánované zoo jsou i na několika dalších blíže nespecifikovaných místech:
1) v Národním parku W (Parc animalier du Parc Natioanl W)
2) v Národním parku Pendjari (Parc animalier du Parc National de la Pendjari)
3) v arrondissementu (okresu) Djàloukou (Parc Zoologique à Djàloukou)
4) v arrondissementu (okresu) Gobàdà (Parc Zoologique à Gobàdà)

  the other planned zoos are also in several other more detailed unspecified locations:
1) in W National Park (Parc animalier du Parc Natioanl W)
2) in Pendjari National Park (Parc animalier du Parc National de la Pendjari)
3) in Djàloukou arrondissement (district) (Parc Zoologique à Djàloukou)
4) in Gobàdà arrondissement (district) (Parc Zoologique à Gobàdà)


  Stránka vytvořena 09.12. 2011 Poslední úprava 09.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.