!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Cotonou

Kútọnu


Jardin Botanique at Zoologique de Cotonou
Cotonou Botanical and Zoological Garden
06°21'05"N, 02°26'11"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Ministere de L'Education Nationale et de la Recherche Scientifique
07 BP 0168
Cotonou
BENIN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
- - -

  tato zoo podle všeho skutečně existuje, ale pravděpodobně jde jen o jiný název Mini Zoo Cotonou

  this zoo seems to actually exist, but probably it's only different name for Mini Zoo Cotonou

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 22.02. 2009 Poslední úprava 22.02. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.