!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Abomey-Calavi

některé zdroje uvádí chybně • some sources mention erroneously: Cotonou


Jardin Botanique et Zoologique de l'Université d'Abomey-Calavi
Le Jardin Botanique et Zoologique du Centre Pilote Régional de la Biodiversité Afircaine de l'Université d'Abomey-Calavi (JBZ/CENPREBAF L'UAC)
Botanical and Zoological Garden of Abomex-Calavi University • Botanical and Zoological Garden of Pilot Regional Centre for African Biodiversity of Abomey-Calavi University
06°24'51"N, 02°20'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-BJ-XX-0002A
     
 
01 BP 526
Cotonou
BENIN
 
+229 360074
+229 97608987
 
+229 360028
 
akoegnin☼bj.refer.org
 
N/A  
 
univerzitní botanická zahrada se zoologickou částí - 5 druhů primátů včetně kočkodanů červenobřichých (Cercopithecus erythrogaster), plazi (krokodýli, želvy, varani, krajty, zmije...), chocholatky schovávavé (Sylvicapra grimmia)

University Botanical Garden with the Zoological part - 5 primate species, including Red-bellied Guenon (Cercopithecus erythrogaster), reptiles (crocodiles, turtles, monitors, pythons, vipers ...), Common Duikers (Sylvicapra Grimmia)

okolo 280 druhů rostlin v botanické zahradě
about 280 species of plants in the Botanical garden

N/A

N/A

národní (National University of Benin)
national (National University of Benin)

13 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.02. 2009 Poslední úprava 14.09. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.