!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Djrègbé

některé zdroje uvádí chybně • some sources mention erroneously: Porto Novo


Zoo Park Bimyns
 
06°26'34"N, 02°38'13"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-BJ-XX-0004A
     
 
Ecotourisme Bimyns Group
05 BP 436
Cotonou
BENIN
 
+229 20213076
+229 20000590
+229 66990505
 
+229 20213714
 
bimyns☼intnet.bj
contacts☼ctabimyns.com
 
www.ctabimyns.com/...
 
zoo je částí parku "Le centre Touristique et Attractif Bimyns". Jsou tu antilopy, laně, hyeny, několik druhů opic, lvi, varani, krokodýli, dravci, pávi aj.

zoo is part of the park "Le centre Touristique et Attractif Bimyns". There are antelopes, doe, hyena, several species of monkeys, lions, monitor lizards, crocodiles, birds of prey, peacocks etc.

v parku jsou též hotely, bungalovy, botanická zahrada, různá sportoviště, zábavní atrakce atd.
in the park, there are also hotels, bungalows, Botanical Gardens, various sport facility, entertainment attractions etc.


N/A

Centre touristique et d'attraction Bimyns - CTA Bimyns (dříve • previously Ecotourisme Bimyns Groupe)

100 ha (park); 1 ha (zoo)

N/A

1) Le zoo

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Robert Gutten, 3.11.2007
Image 1 of 6
Robert Gutten, 3.11.2007
Robert Gutten, 3.11.2007
Robert Gutten, 3.11.2007
Image 2 of 6
Robert Gutten, 3.11.2007
Robert Gutten, 3.11.2007
Robert Gutten, 3.11.2007
Image 3 of 6
Robert Gutten, 3.11.2007
Robert Gutten, 3.11.2007
Robert Gutten, 3.11.2007
Image 4 of 6
Robert Gutten, 3.11.2007
Robert Gutten, 3.11.2007
Robert Gutten, 3.11.2007
Image 5 of 6
Robert Gutten, 3.11.2007
Robert Gutten, 3.11.2007
Robert Gutten, 3.11.2007
Image 6 of 6
Robert Gutten, 3.11.2007
Robert Gutten, 3.11.2007

  Stránka vytvořena 23.02. 2009 Poslední úprava 14.09. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.