!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Parakou
 

Les Routiers Zoo
 
09°20'52"N, 02°37'28"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-BJ-XX-0001A
     
 
Route du Niger Quartier Tranza
Parakou
BENIN

Hôtel Les Routiers
Route de Malanville
BP 81
Parakou
BENIN
 
+229 23610401
 
+229 23610379
 
N/A
 
N/A  
 
   hotelová zoo s aligátory, mořskými želvami, prasaty bradavičnatými, gazelami a různými ptáky

  hotel's zoo with alligators, sea turtles, warthogs, gazelles and various birds

N/A


N/A

Hotel Les Routiers

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.02. 2009 Poslední úprava 22.02. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.