!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Francistown

Nyangabgwe


Francistown Zoological Gardens
 
21°10'00"S, 27°30'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Francistown
BOTSWANA
 
- - -

existují plány (z roku 2009) na vybudování nové zoo, což by mělo být z důvodu zvýšení turistické atraktivity města, ale i kvůli vytvoření nových pracovních míst. Proč ve Francistownu? Protože je to druhé největší město země, je nedotčené Game parky a ne každý má 4x4 vozidlo aby mohl jet do Kasane, kde jsou Game Parky koncentrovány.

There are plans (from 2009) to create a new zoo, which should be for reason of increasing tourist attractiveness of the city, but also because of the creation of new employment. Why in Francistown? Because it is the second largest city of the country, is pristine by Game Parks and not everyone has a 4x4 vehicle to be able to go to Kasane where Game Parks are concentrated.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A            
 

  Stránka vytvořena 09.04. 2010 Poslední úprava 09.04 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.