!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mmkolodi

Mokolodi Village


Mokolodi Nature Reserve
 
24°44'21"S, 25°48'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-BW-XX-0003B
     
 
Private Bag 0457
Gaborone
BOTSWANA
 
+267 3161955 / 6
 
+267 3165488
 
information☼mokolodi.com
 
www.mokolodi.com  
 
přírodní park s výběhem gepardů, zvířecím rehabilitačním centrem (včetně kliniky), krotkými slony a parkem plazů - ten byl otevřen 12. dubna 2009, ale v současné době je uzavřený (hadi, ještěrky, krokodýli, želvy, štíři). V plánu byla i stavba motýlího domu.

nature park with enclosure of cheetahs, an animal rehabilitation centre (including clinic), tame elephants and Reptile Park - it was opened 12th April 2009 but is currently closed (snakes, lizards, crocodiles, turtles, scorpions). The plan was also the construction of butterfly house

interakce s gepardy; procházky se slony; koupání slonů; game drives; ukázky tradičních tanců; obchod se suvenýry; možnost ubytování
interactions with cheetahs; elephants walk; elephants baths; game drives; demonstrations of traditional dances; curio shop; possibility of accommodation

restaurace, bar, prostor pro barbecue
restaurant, bar, barbecue area

1994

Mokolodi Wildlife Foundation

N/A

N/A

1) About Mokolodi Nature Reserve

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.04. 2010 Poslední úprava 03.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.