!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kazungula

některé zdroje uvádí chybně • some sources mention erroneously: Kasane


Chobe Snake Park
 
17°47'54"S, 25°14'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-BW-XX-0002A
     
 
Kazungula
BOTSWANA
 
+267 6242391
+267 72589146
+267 71513650
 
+267 6251479
 
reservation☼chobesnakepark.org
 
www.chobesnakepark.org  
 
nový hadí park - první v Botswaně. Množství hadů (okolo 50 kusů / 20 druhů), ale i ještěrky a želvy.

new snake park - first in Botswana. Numerous snakes (around 50 specimens / 20 species), but also lizards and tortoises.

N/A

N/A

N/A

nezisková nevládní organizace CARACAL
non-profit NGO organisation CARACAL

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.08. 2009 Poslední úprava 02.08. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.