!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Maun
 

Maun Educational Park
Maun Wildlife Educational Park
20°00'18"S, 23°25'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-BW-XX-0004A
     
 
Maun
BOTSWANA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
vzdělávací park ve stylu malého game parku, ale bez predátorů a velkých nebezpečných zvířat (jsou zde např. žirafy, pakoni, kudu, impaly, zebry, vodušky lečve, prasata bradavičnatá, ptáci...). Jeho součástí je i Hadí park

educational park in the style of small game park, but without predators and big dangerous animals (for example there are giraffes, wildebeest, kudu, impala, zebras, lechwe, warthogs, birds...). Its part is also the Snake park.

naučná stezka; blízko je delta Okavanga
nature trail, near is the delta of Okavango river

N/A

N/A

národní (?)
national (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 05.12. 2011 Poslední úprava 05.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.