!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ramotswa

většina zdrojů uvádí • majority sources mention: Gaborone


St. Clair Lion Park
Lion Park Resort
24°47'14"S, 25°49'02"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-BW-XX-0001A
     
 
Lobatse Road
Gaborone / Ramotswa
BOTSWANA

Postnet Kgale
Po. Box AD680
ADD, Gaborone
BOTSWANA
 
+267 73292969
+267 73293000
 
N/A
 
info☼lionpark.co.bw
 
www.lionpark.co.bw  
 
Rodinný zábavní park s malou zoo ležící poblíž Gaboronské přehrady (asi 14 km jižně od Gaborone). Hlavní atrakcí jsou bílí lvi.

Family amusement Park with a small zoo lies near the Gaborone Dam (about 14 km southern of Gaborone). White lions are the major attraction.

různé atrakce v parku (bazén s vlnami, mini rychlovlak, koňské stezky, dětské hřiště, camp atd.)
various attraction (wave pool, mini speedy train, horse trails, children's playground, camping etc.)

restaurace, bar
restaurant, bar

5. prosince 2008
5th December 2008

Lion Park Resort Centre - dceřiná společnost Botswana Development Corporation (BDC)
Lion Park Resort Centre - a subsidiary of Botswana Development Corporation (BDC)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.02. 2009 Poslední úprava 05.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.