!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kazungula
 

některé zdroje uvádí chybně • some sources erroneously mention: Kasane

Kazungula Crocodile Farm

komerční krokodýlí farma (maso, kůže), environmentální činnost (zdarma vzdělávací přednášky ve školách), 5% odchovaných krokodýlů se vypouští do řeky (ve věku 4 let).
- komerční krokodýlí farma, nikoli zoo (nebo krokodýlí park)

commercial farm (meat, skin), environmental activities (free educational lectures in schools), 5% hatched crocodiles is released into the river (in 4 years of age).
- commercial crocodile farm, not zoo (or crocodile park)
 
 
Samochima
 

některé zdroje uvádí chybně • some sources mention erroneously: Shakawe

Krokovango
krokodýlí farma, zapojená do různých výzkumných projektů krokodýlů nilských. Farma je přístupná a uzpůsobená i návštěvníkům. Je velkou turistickou atrakcí.
- komerční krokodýlí farma, nikoli zoo (nebo krokodýlí park)

crocodile farm, involved in various research projects of Nile crocodiles. The farm is accessible and adapted also for visitors. It is huge tourist attraction.
- commercial crocodile farm, not zoo (or crocodile park)

 www.ratho.co.za

 
 
Serowe
Khama Rhino Sanctuary


Khama Rhino Sanctuary je uvedeno v mnoha zoo seznamech, jde však o rezervaci divokých zvířat
- zvířecí rezervace (bez návštěvnického centra nebo pod.)

Khama Rhino Sanctuary is listed in many zoo lists, but it is sanctuary of wild animals
- sanctuary (without visitor's centre etc.)

 www.khamarhinosanctuary.com

 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.