!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kinshasa

Kinsasa     Kinsásá     Cìnsansà

dříve • formerly: Léopoldville ; Leopoldstadt


† Jardin Zoologique du Parc Présidentel du Mont Ngaliema
 
04°19'47"S, 15°15'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-CD-XX-0008A†
     
 
Mont Ngaliema
Kinshasa
D.R. CONGO
 
N/A

jedna ze zoo bývalého diktátorského prezidenta Mobutu (a později Kabily). Malá zoo (s okapi a jinými exotickými zvířaty) již zřejmě neexistuje. Podle některých informací byla zoo ve vojenském táboře Tshatshi (asi o kilometr jižně). Poslední lev pošel hlady na přelomu 20. a 21. století (zřejmě během nebo po 2. Konžské válce). Zoo již asi nebude obnovena.

one of the zoos of former dictatorial President Mobutu (and afterward Kabila). Small zoo (with okapi and other exotic animals) now probably doesn't exist. According to some information, the zoo was in the Tshatshi military camp (about one kilometre to south). Last lion died of hunger at the turn of the 20th and 21 century (probably during or after 2nd Congo War). The zoo will no longer be renewed, probably.

N/A

cca 1998 - 2005

prezidentská
presidential

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.06. 2009 Poslední úprava 10.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.