!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tshibati
 

† Station de zoologie experimentale de Tshibati
Ferme experimentale de Tshibati • Fermé des animaux de Tshibati • Zoo de Tshibati
Tshibati Station of Experimental Zoology • Tshibati Farm of Exoperimental Zoology • Tshibati Animal Farm • Tshibati Zoo
02°13'35"S, 28°47'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-CD-XX-0010C†
     
 
Tshibati
D.R. CONGO
 
N/A

experimentální zoologická stanice (nebo farma) - často označována jako zoo. Stanice byla zničena (někdy okolo r. 2000). Její současný osud není znám - jedna její část - centrum institutu (IRSAC), která byla v sousední obci Lwiro, dnes (od 2002) slouží Rehabilitačnímu centru primátů (Centre de Rehabilitation des Primates de Lwiro).
Byly zde velké zděné - kamenné výběhy... Domácí a africká divoká zvířata - dobytek, koně, osli, šimpanzi, gorily horské a nížinné (obě se množily) a zřejmě i východní a snad i jiní primáti, možná sloni a antilopy losí... Jeden z prvních odchovů goril horských v zajetí (1959).
Stanice pravděpodobně nebyla otevřená pro veřejnost, ovšem řada odborníků sem jezdila velmi často.

Experimental zoological station (or farm) - often referred like a zoo. Station was destroyed (sometimes around 2000). Its current fate is unknown - one of its part - centre of the Institute (IRSAC), which was in neighbouring village of Lwiro, today (since 2002), serves to Rehabilitation centre of primates (Centre de Rehabilitation des primates de Lwiro).
There was large stone-walled enclosures... Domestic and wild African animals - cattle, horses, donkeys, chimps, mountain and lowland gorillas (both reproduced) and probably also eastern gorillas and perhaps also other primates, may be elephants and elands... One of first mountain gorilla born in captivity (1959).
The station probably was not open to the public, but many specialists very often went here.

1953

cca 2000 (?)

státní (Institut pro vědecký výzkum ve střední Africe • Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Centraal Afrika)
governmental (Institute for Scientific Research in Central Africa •  Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Centraal Afrika)

75 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.06. 2009 Poslední úprava 05.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.