!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bosquet
 

Parc Zoologique du Bosquet
 
Město by mělo být v bývalé provincii Kwango (na internetu nelze najít).

Town should be in the former province of Kwango (it cannot be found on the internet).
N/A přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Bosquet
Kwango Province
D.R. CONGO
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
- - -

jediná informace je ve zprávě Sociální a kulturní komise republiky Zair (srpen 1992). Jiná informace ani zmínka není.

the only information is in the report of Social and Cultural Commission of the Republic of Zaire (August 1992). Other information or mention doesn't exist.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 10.06. 2009 Poslední úprava 10.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.