!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Molegbe
 

Jardin Zoologique de Kawele
Kawele Zoological Garden
04°14'10"N, 20°54'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Kawele Palace
Molegbe
D.R. CONGO
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
- - -

jedna ze soukromých zoo bývalého diktátorského prezidenta Mobutu. Zoo prokazatelně existovala - byla u paláce Kawele, kde Mobutu bydlel, ale může být totožná s Jardin Zoologique et Botanique de Gbadolite.  Současná situace zoo není známá, ani jiné informace nejsou k dispozici.

one of the private zoos of former dictatorial President Mobutu. The zoo demnstrably existed - was at the Kawele Palace, where Mobutu lived, but it may be also same as Jardin Zoologique et Botaniqu de Gbadolite. The current situation of the zoo is not known, and also any other information is not available.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 10.06. 2009 Poslední úprava 10.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.