!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
     
 

Podle Dodatku národního akčního plánu - Plán provinčních akcí biodiverzity D.R. Kongo (1999) bylo plánováno zřízení mnoha nových zoologických a zoologicko-botanických zahrad (v časovém horizontu 3-6 let), pravděpodobně však nedošlo k žádné realizaci. Zoo byly plánované v těchto městech: Kikwit, Matadi, Tshibashi, Mweka, Lubi, Mukulu, Peta, Beni, Tshimbombo, Kabengele, Kindu, Butembo, Goma a Bukavu.

In Appendix national action plan - plan of provincial biodiversity action of DR Congo (1999) it was planned the establishment of many new zoological and zoological-botanical gardens (in the time frame 3-6 years) , but probably any plan was not realize. Zoos have been planned in these cities: Kikwit, Matadi, Tshibashi, Mweka, Lubi, Mukulu, Peta, Beni, Tshimbombo, Kabengele, Kindu, Butembo, Goma and Bukavu.

 
     
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.