!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gbadolite
 

Jardin Zoologique et Botanique de Gbadolite
Gbadolite Zoological and Botanical Garden
04°17'21"N 21°00'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-CD-XX-0007A
     
 
Gbadolite
D.R. CONGO
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
velká zoologicko-botanická zahrada, která byla byla zničena válkou a poté uzavřena v roce 1997. V roce 2008 začaly postupné opravy a v dubnu 2010 bylo zahrada opět otevřena - po třinácti letech. Zatím divoká prasata, štětkouni, krajty...
K dispozici je velmi málo informací - Zoologicko-botanická zahrada Gbadolite existuje, ovšem existovala také soukromá zoo bývalého diktátora Mobutu u Paláce v Kawele (asi 12 km od Gbadolitu) - není však zřejmé zda jde jen o jedno či o dvě zařízení... Podobná situace byla v Kinshase - Mobutu měl soukromou zoo přímo ve městě a druhou hned za městem v N'Sele; krom toho v Kinshase byla ještě i veřejná zoo.

large zoological-botanical garden, which was destroyed by the war and after that closed in 1997. 2008, a gradual rehabilitation began and in April 2010, the garden was reopened -after thirteen years. For the time being wild boars, bushpigs, pythons...
Very little information is at disposal - the Zoological-Botanical Garden Gbadolite exists, but also a private zoo of the former dictator Mobutu existed at the Palace in Kawele (about 12 km from Gbadolit) - but it is not clear whether it is only one or two facilities... A similar situation was in Kinshasa - Mobutu had a private zoo right in the town and another just outside the city in N'Sele, moreover, in Kinshasa there was also a public zoo.

N/A

N/A

1980 (podle jiných zdrojů 1967)
1980 (1967 according to another sources)
1997 10. dubna 2010
10th April 2010

N/A

300 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.06. 2009 Poslední úprava 05.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.