!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kinshasa

Kinsasa     Kinsásá     Cìnsansà

dříve • formerly: Léopoldville ; Leopoldstadt


Jardin Zoologique de Kinshasa
Jardin Zoologique de Kinshasa
Kinshasa Zoological Garden
04°18'41"S 15°18'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-CD-XX-0001A
     
 
Ave. Kasa-Vubu
Kinshasa
D.R. CONGO

35 Ave. Comite urbain
Commune de la Gombe
BP 3220
Kinshasa - Gombe
D.R. CONGO
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
Zoo bývala pýchou a vzorem mnohých jiných afrických zoologických zahrad. Od 1990 nedostává dotace a zvířata i zařízení jsou v dezolátním stavu. Plán na zrušení zoo a přemístění zvířat do prezidentského parku N'Sele. Část zoo byla nedávno prodána zahraničnímu obchodníkovi pro vybudování obchodů. Levharti, šimpanzi, opice, antilopy, sovy, krůty, husy, krokodýli, krajty... Dříve i lvi, tygři, medvědi, sloni, pkapi atd.

Zoo has been a pride and model for many other African zoos. Since 1990 zoo is not getting grant and animals and the equipment are in very desolate state. The plan for closing-down of the zoo and movement of animals to the Presidential Park N'Sele. Part of the zoo was recently sold to a foreign trader for building shops. Leopards, chimpanzees, monkeys, antelopes, owls, turkeys, geese, crocodiles, pythons. Formerly also lions, tigers, bears, elephants, okapis etc.

N/A

N/A

1933 (Fernand de Boeck), slavnostně otevřena 17. července1938
1933 (by Fernand de Boeck), inaugurated 17th July 1938

státní (IJZBC - Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo)
governmental (IJZBC - Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo)

8 ha

N/A

1) Zoo Kinshasa, kdysi pýcha Afriky, může zmizet ; Kinshasa Zoo, once pride of Africa, could disappear

N/A N/A N/A cca 35 / 153
(2011)
? / 33 ? / 41 ? / 79
 
zoo po plánované rokonstrukci • the zoo after the planned renovation
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.06. 2009 Poslední úprava 05.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.