!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kisangani

Kisangáni

dříve • formerly: Stenleyville ; Stenleystadt


Jardin Zoologique de de Kisangani
Kisangani Zoological Garden
00°32'38"N, 25°11'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-CD-XX-0004A
     
 
Kisangani
D.R. CONGO
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
Zoo byla vypleněna a zničena během invaze města Kisangani v roce 2002. Byly plány na revitalizaci i na zrušení, pak zřejmě bezprizorní, opuštěná a přehlížená s nejistým osudem. Podle internetových informací zde v roce 2011 byly šimpanzi, kočkodani, paviáni a zřejmě i několik dalších zvířat - ve starých příšerných klecích. Dříve např. lvi, levharti, bonoba, okapi...

Zoo was loot and destroyed during the invasion of Kisangani in 2002. There have been plans for revitalization and also for repeal, then the zoo was probably unowned, abandoned and neglected with an uncertain fate. According to the internet information, in 2011, there were chimpanzees, baboon, guenons and perhaps also several other animals - in old terrible cages. Formerly for example lions, leoprds, bonobos, okapis...

N/A


1951 (podle jiného zdroje 1955)
1951 (1955 according to another source)

státní (IJZBC - Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo)
governmental (IJZBC - Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo)

89 ha (podle jiného zdroje 84 ha)
89 ha (84 ha according to another source)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.06. 2009 Poslední úprava 05.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.