!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lubumbashi

Lùbùmbaashì

dříve • formerly: Élizabethville ; Elizabethstadt


Jardin Zoologique de Lubumbashi
Lubumbashi Zoological Garden
11°40'14"S, 27°28'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-CD-XX-0003A
     
 
Lubumbashi
Katanga
D.R. CONGO

BP 1393
Lubumbashi
D.R. CONGO
 
+243 997032702
+243 818888100
 
N/A
 
zoolubum☼yahoo.fr
azlu11☼yahoo.fr
 
www.azlu.net  
 
v současné době zřejmě nejlépe fungující zoo v zemi. K chodu velmi významně přispívá Spolek přátel Zoo Lubumbashi - AZLU (Les Amis du Jardin Zoologique de Lubumbashi A.S.B.L.). Lvi, tygři, malé kočky, lišky, šimpanzi, opice, dravci, sovy, volavky, racci, papoušci, krokodýli...

probably the best working zoo of current time in the country. Friends of Zoo Lubumbashi - AZLU (Les Amis du Jardin Zoologique de Lubumbashi ASBL) contributes very importantly for its running. Lions, tigers, small cats, foxes, chimpanzees, monkeys, raptors, owls, herons, gulls, parrots, crocodiles....

N/A

restaurace, bar
restaurant, bar

1932

státní (IJZBC - Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo)
governmental (IJZBC - Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo)

16 ha


N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2008
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.06. 2009 Poslední úprava 05.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.