!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nsele

N'Sele    Nsɛlɛ

některé zdroje uvádí chybně • some sources mention erroneously: Kinshasa


Jardin Zoologique de la N'Sele
Jardin Zoologique de Parc Présidentiel de la N'Sele
N'Sele Zoological Garden • N'Sele Zoological Garden of Presidential Park
předešlé názvy  •  former names
Parc Présidentiel Mobutu de la N'Sele
04°16'48"S, 15°32'33"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-CD-XX-0002A
     
 
N'Sele
Kinshasa
D.R. CONGO
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
Dříve soukromá zoo bývalého diktátorského prezidenta Mobutu Sese Seko, nyní je spravována státem prostřednictvím IJZBC. Leží v 3000 ha velkém přírodní parku (Parc Présidentiel Mobutu de la N'Sele), který také patřil svrženému prezidentu. Lvi, 15 druhů primátů (šimpanzi, kočkodani, mangabejové atd.), antilopy, gazely, ptáci, krokodýli a další plazi...

Previously a private zoo of former dictatorial President Mobutu Sese Seko, is now administered by the Government through IJZBC. It is situated in 3000 ha large natural park (Parc Présidentiel Mobutu de la N'Sele), which also belonged to overthrown President. Lions, 15 species of primates (chimpanzees, guenons, mangabeys etc.), antelopes, gazelles, birds, crocodiles and other reptiles...

N/A


1971

státní (IJZBC - Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo)
governmental (IJZBC - Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo)

17 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.06. 2009 Poslední úprava 08.06. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.