KONGO D.R. • CONGO D.R. - nezařazená zařízení • non-listed facilities
 
Boyoma
Boyoma Sanctuaire
 
Boyoma Sanctuary

rezervace šimpanzů na ostrově na řece Kongo nedaleko Kisangani, který si Wasmoeth Wildlife Foundation pronajala od vlády D. R. Kongo na 99 let. Otevřena by měla být v roce 2010.
- pravděpodobně půjde o klasickou zvířecí rezervace poskytující útočiště osiřelým a konfiskovaným zvířatům - nikoli (primárně) chovné zařízení

chimpanzees sanctuary on the island in Congo river near Kisangani, which Wasmoeth Wildlife Foundation leased from the Government of D. R. Congo for 99 years. It should be opened in 2010.
- probably it'll be classic sanctuary providing refuge for orphaned and confiscated animals - (primarily) not breeding facility

 www.boyoma.org

 
 
Les Petites Chutes de la Lukaya
Lola Ya Bonobo


jediná rezervace bonob na světě. Byla založena 1994 (od 2002 je na současném místě). Jsou tu především osiřelá mláďata a zbavená pašovaná zvířata (více než 50 ks). Areál (30 ha) je rozdělen do pěti výběhů (2 velké, 1 střední a 2 malé) a celý oplocen elektrickým ohradníkem. Prostředí je velmi podobné jako v přirozené domovině bonob - je tu 20 m vysoký prales, močálovité oblasti, říčka atd.
Člen PASA.
- zvířecí rezervace poskytující útočiště osiřelým a konfiskovaným zvířatům - nikoli (primárně) chovné zařízení

world's only bonobo sanctuary. It was founded 1994 (since 2002 in current location). There are mainly young orphan and deprived of smuggled animals (more than 50 specimens). The complex (30 ha) is divided into five enclosures (2 large, 1 medium and 2 small), and all area is surrounded by electric fencer. The environment is very similar to the habitat of bonobos - there is 20 m tall forest, swampy area, small river, etc.
Member of PASA.
- sanctuary providing refuge for orphaned and confiscated animals - (primarily) not breeding facility

 www.lolayabonobo.org ; www.friendsofbonobos.org ; www.friendsofbonobos.de ; www.amigosdelosbonobos.es

Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 1 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 2 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 3 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 4 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 5 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 6 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 7 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 8 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 9 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 10 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 11 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 12 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 13 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 14 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 15 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 16 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Image 17 of 17
Irene Yacobson, 09.12. 2007
Irene Yacobson, 09.12. 2007
 
 
Lwiro
Centre de Rehabilitation des Primates de Lwiro
 
Lwiro Primates Sanctuaire

útočiště především osiřelých primátů (cca 10 druhů / 100 ks). Založeno bylo někdy v 50. letech a funguje s významnou pomocí z Norska - Friends of Lwiro (dříve AWARE Norway), Kristiansand Zoo apod. Původní Centrum výzkumu a přírodních věd (CRSN - Censtre de Recherche en Sciences Naturelles) bylo postaveno v padesátých letech belgickými kolonialisty. Ale vzhledem k politické nestabilitě země, nebylo centrum užíváno po většinu toho času. Konžské orgány ochrany přírody (ICCN) konfiskovaly nelegálně držená divoká zvířata, ale neměli je kam umístit. Začali spolupracovat s CRSN a posílali všechny konfiskované primáty do jejich početně omezených chovných zařízení.
- rehabilitační centrum a rezervace poskytující útočiště osiřelým a konfiskovaným zvířatům - nikoli (primárně) chovné zařízení

sanctuary mostly for orphaned primates (cca 10 species / 100 specimens). It was founded sometime in 50s and works with important support from Norway - Friends of Lwiro (formerly AWARE Norway), Kristiansand Zoo, etc. The fontal Centre for Research and Nature Science (CRSN - Centre de Recherche en Sciences Naturelles) was built in the 1950's by the Belgian Colonials. Due to the political instability of the country, the centre is not used most of that time. The Congolese nature conservation authorities (ICCN) were confiscating illegally kept wildlife but had nowhere to put them. They collaborated with CRSN and sent all confiscated primates to their limited caging facilities.
- rehabilitation centre and sanctuary providing refuge for orphaned and confiscated animals - (primarily) not breeding facility

 www.lwiro.blogspot.com