!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Garoua
 

Zoo de Garoua
 
09°18'47"N, 13°23'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-CM-XX-0003A
     
 
Garoua
CAMEROON
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
zoo byla založena v roce 1966 původně jako malá menažerie (vznikla snad jako zařízení na cestě při transportu zvířat). Úspěšný chov krokodýlů (více než 70 ks) a primátů (šimpanzi, kočkodani, paviáni...). Gazely, chocholatky, velbloudi, želvy, dravci (např. orlovci), marabu atd. Je plán na revitalizaci zoo. V 70. letech zde bylo množství druhů zvířat, včetně slonů, lvů, buvolů, hyen, mnoha antilop, plazů atd. - většina z nich pak byla přemístěna do Zoo Mvog-Betsi.

The Zoo was founded 1966, originally as a small menagerie (it was created perhaps as a facility on the route for the transport of animals). Successful breeding of crocodiles (more that 70 specimens) and primates (chimpanzees, guenons, baboons...). Gazelles, duikers, camels, tortoise, birds of prey (e.g. ospreys), marabou etc. It is plan for revitalizing of the zoo. In 70s, numbers of animal species were here, including elephants, lions, buffaloes, hyenas, many antelopes, reptiles etc. - most of them was moved to Mvog-Betsi Zoo.

N/A

N/A

1966

národní (spravována MINEF - Ministry of Environments and Forests)
national (administrated by MINEF - Ministry of Environments and Forests)

6,8 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.07. 2009 Poslední úprava 23.07. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.