!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Limbe

dříve • formerly: Victoria


Limbe Wildlife Centre
Limbe Primate Sanctuary • Limbe Zoological Garden
předešlé názvy  •  former names
-> 1982 Victoria Zoological Garden

1982 - ?? Limbe Zoological Garden
04°01'12"N, 09°10'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-CM-XX-0002A
     
 
POBox 878
SWR Limbe
CAMEROON
 
+237 33332831
 
N/A
 
info☼limbewildlife.org
 
www.limbewildlife.org  
 
po cca 40tileté existenci začala být zoo pro chov zvířat naprosto nevhodná, proto byla její existence v roce 1993 ukončena a zoo byla přeměněna na Limbe Wildlife centre. Wildlife Centre vzniklo zásluhou Kamerunské vlády a Pandrillus Foundation. Nyní je zde několik druhů a poddruhů lidoopů (gorila nížinná a nigerijská, šimpanz čego a nigerijský), mnoho druhů opic (mandril, dril, anubi, mangabej štíhlý, rudohlavý a pláštíkový, kočkodan tantalus, muido, červenonosý, mona, bělonosý, pruhohřbetý a Preussův), několik dalších kamerunských zvířat (cibetka africká, žako, pelusie černá, krokodýl čelnatý) a množství nalezených, darovaných a jiných krátkodobě chovaných zvířat, která jsou brzy vypouštěna do přírody.
 
after cca 40 years of existence the zoo began to be absolutely inappropriate for animal breeding, therefore its activity was finished in 1993 and zoo has been transformed into a Limbe Wildlife Centre. Wildlife Centre was founded thanks to the Government of Cameroon and Pandrillus Foundation. Now there are several species and subspecies of apes (Western lowland and Cross River Gorilla, Central and Gulf of Guinea Chimpanzee), number of monkey species (Mandrill, Drill, Olive baboon, Agile, Red-capped and Grey-cheeked mangabey, Mustached and Crowned guenon, Tantalus, Red-eared, Mona, Putty-nosed and Preuss's monkey), several other animals of Cameroon (African civet, African grey parrot, March tortoise, Dwarf crocodile) and a lot of  waif, donated and other short-term kept animals, which are soon released into the wild.

N/A

N/A

1953 (jiný zdroj: 1885), 1993 změna na LWC
1953 (other source: 1885), 1993 change to LWC

spravována Pandrillus Foundation + MINFOF (Ministry of Forests & Fauna)
administrated by Pandrillus Foundation + MINFOF (Ministry of Forests & Fauna)

0,5 ha


About Limbe Wildlife Centre

0 0 0 25 / 304
(31.12. 2008)
5 / 18 2 / 61 18 / 195
 
lokace • location
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Marion Rawson, 28.09. 2008
Image 1 of 6
Marion Rawson, 28.09. 2008
Marion Rawson, 28.09. 2008
Marion Rawson, 28.09. 2008
Image 2 of 6
Marion Rawson, 28.09. 2008
Marion Rawson, 28.09. 2008
Marion Rawson, 28.09. 2008
Image 3 of 6
Marion Rawson, 28.09. 2008
Marion Rawson, 28.09. 2008
Marion Rawson, 28.09. 2008
Image 4 of 6
Marion Rawson, 28.09. 2008
Marion Rawson, 28.09. 2008
Marion Rawson, 29.03. 2009
Image 5 of 6
Marion Rawson, 29.03. 2009
Marion Rawson, 29.03. 2009
Marion Rawson, 29.03. 2009
Image 6 of 6
Marion Rawson, 29.03. 2009
Marion Rawson, 29.03. 2009

  Stránka vytvořena 22.07. 2009 Poslední úprava 19.11. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.