!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Metet
 

Mefou Primate Park
Mefou Primate Sanctuary
předešlé názvy  •  former names
Mefou Great Ape Sanctuary
03°37'34"N, 11°34'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-CM-XX-0004B
     
 
Metet village
CAMEROON

Ape Action Africa
B.P. 20072
Yaounde
CAMEROON
 
+237 99513073
 
N/A
 
rachel☼apeactionafrica.org
 
www.apeactionafrica.org/...
 
park primátů ležící v NP Mefou poblíž vesnice Metet. Několik velkých výběhů primátů (gorily, šimpanzi, mandrilové, mangabeji, kočkodani, paviáni a menší druhy opic), výběh cibetek, karanténa atd. Především osiřelá a konfiskovaná zvířata (ale nejen).
 
primate park located in Mefou NP near Metet village. Several large enclosures of primates (gorillas, chimpanzees, mandrills, mangabeys, guenons, baboons and small species of monkeys), enclosure of civets, quarantine etc. Mainly orphaned and confiscated animals (but not only).

prohlídky s průvodcem
guided tours

N/A

2000 (?)

Ape Action Africa (dříve CWAF - Cameroon Wildlife Aid Fund)
Ape Action Africa (dříve CWAF - Cameroon Wildlife Aid Fund)

N/A


N/A

N/A N/A N/A ? / 300+
(2011)
N/A N/A N/A
 
2011
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.02. 2012 Poslední úprava 19.02. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.