!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Yaoundé
 

Mvog-Betsi Zoo
Yaoundé Zoo • Jardin Zoo-Botanique de Mvog-Betsi
Mvog-Betsi Zoo-Botanical Gardens
03°51'51"N, 11°29'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-CM-XX-0001A
     
 
Central Yaounde
Rue Ombaga
Mvog Betsi, Yaounde
CAMEROON
 
+237 22207579
+237 99513073
+237 22314429
 
+237 2314429
 
info☼mvogbetsizoo.com
mvogbetsizoo☼yahoo.fr
 
www.mvogbetsizoo.com  
 
především opice (dril, mandril, pavián, mangabej štíhlý, mangabej pláštíkový, mangabej rudohlavý, kočkodan Brazzův, kočkodan tantalus, kočkodan husarský, kočkodan bělonosý...), ale i další kamerunská zvířata - velké kočky, hyeny, cibetky, antilopy, pštrosi, papoušci, draví ptáci, čápi, vodní ptáci, plazi (krokodýli, želvy hadi, varani), obojživelníci

mainly monkeys (drill, mandrill, baboons, agile mangabey, grey-cheeked mangabey, collared mangabey, Brazza's monkey, tantalus monkey, patas monkey, greater spot-nosed monkey...), but also other Cameroon's animals - big cats, hyenas, civets, antelopes, ostriches, parrots, birds of prey, storks, waterfowl, reptiles (crocodiles, tortoises, snakes, monitors), amphibians

muzeum, obchod se suvenýry, dětské hřiště, bazén
museum, souvenir shop, children's playground, pool

restaurace, bar
restaurant, bar

1951

národní (spravována MINEF - Ministry of Environments and Forests)
national (administrated by MINEF - Ministry of Environments and Forests)

4,5 ha (2,07 ha podle jiného zdroje)
4,5 ha (2,07 ha according to another source)


N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 1 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 2 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 3 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 4 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 5 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 6 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 7 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 8 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 9 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 10 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 11 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 12 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 13 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 14 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 15 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 16 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 17 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 18 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 19 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 20 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 21 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 22 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 23 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 24 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 25 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 26 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 27 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Image 28 of 28
Desire Nuentsa, 24.05. 2008
Desire Nuentsa, 24.05. 2008

  Stránka vytvořena 22.07. 2009 Poslední úprava 19.02. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.