!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Beni Isguen

 


Parc Zoologique de Tafilelt
Tafilelt Zoological Park
32°27'48"N, 03°41'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Tafilelt, Beni Isguen
Ghardaïa
ALGERIA
 
stránky projektu • site of the project: www.tafilelt.com

nová zoo je součástí velkého projektu celého nového města Tafilelt v oáze historického údolí M'Zab nedaleko města Ghardaïa. Projekt začal v roce 1997, ale současný stav není známý.

a new zoo is part of a large project of the whole new city of Tafilelt in the oasis of historic valley of M'Zab near Ghardaïa city. The project began in 1997, but the current situation is not known.

N/A

N/A

Association Amidoul

N/A
 
N/A

project
           
 

  Stránka vytvořena 20.05. 2013 Poslední úprava 20.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.