!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bou Saada

Boussaada   بو سعادة‎ [Bū Sāʿadah]    Bou Saâda


Mini-Zoo de Bou Saâda
 
35°12'56"N, 04°11'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Bou Saada
ALGERIA
 
- - -

Podle dostupných informací je plánovaná stavba nové minizoo s druhy místních zvířat

According to the available information the construction of new mini-zoo with species of local animals

N/A

N/A

N/A

N/A
 
N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 10.12. 2009 Poslední úprava 10.12. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.