!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Canastel

přesná lokace není známa - les Canestel leží na území dvou měst •exatc location is not known - the Canestel forest lies on territory of two cities: Oran (وهران, وهرن, ⵡⴰⵀⵔⴻⵏ) and Bir el Djir (بئر الجير)


Parc animalier de la forêt de Canastel
Animal Park of Canastel Forest
35°45'00"N, 00°34'00"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Canastel
Oran
ALGERIA
 
- - -

Podle dostupných informací je plánovaná stavba nové zoo v  lese Canastel. Projekty měly být hotové v roce 2009, ale nestalo se tak.

According to the available information the construction of new zoo is planned in Canastel forest. Projects should be completed in 2009, but it did not happen.

N/A

N/A

N/A

N/A
 
N/A

N/A            
 

  Stránka vytvořena 28.02. 2009 Poslední úprava 28.02. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.