!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Adrar

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading أدرار‎  [Adrār]  ⴰⴷⵔⴰⵔ [Adrar]


Parc Animalier du Complex Touristique Mraguen
حديقة الحيوان من المركب السياحي مراقن
Animal Park of Mraguen Tourist Complex
28°00'15"N, 00°16'36"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-DZ-XX-0020B
     
 
Complexe Touristique Mraguen
B.P. 311
Adrar, 01000
ALGERIA
 
+213 77126484
+213 54290090
+213 79054367
 
+213 49967793
 
N/A
 
www.tourisme-adrar.com  
 
maličká zoo Turistického komplexu Mraguen - antilopy, gazely, domácí zvířata (slepice, krůty...) atd.

tiny zoo of Mraguen Tourist Complex - antelopes, gazelles, domestic animals (chickens, turkeys...) etc.

dětské hřiště; bowling, divadlo, bazén, folklórní večery; ubytování
children's playground; bowling; theatre; pool; folklore evenings; accommodation

restaurace, bufet
restaurant, buffet

2001 (Complex)

soukromé (p. El-Kebir)
private (Mr. El-Kebir)

5 ha (Complex)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.04. 2012 Poslední úprava 29.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.