!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Algiers

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading الجزائر‎ [al-Jazā’ir]   ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ [Dzayer]  Alger   Alžír

některé zdroje uvádí Draria nebo Ben Aknoun (obojí jsou části Alžíru)  • some sources mention Draria or Ben Aknoun (both are parts of Algiers)


Parc Zoologique et des Loisirs de la Concorde Civile d'Alger
  حديقة بن عكنون • الحديقة الحيوانات و الترفيهية الجزائر 
Algiers Zoological and Recreational Park of Civil Concorde • Ben Aknoun Zoo
36°44'49"N, 03°00'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-DZ-XX-0001A
     
 
Route du Kaddous BP 17
16405 Hydra
Algiers
ALGERIA
 
+213 21910012
+213 21547117
+213 21546710
 
+213 21546982
+213 21606972
 
pzlcc2015☼gmail.com
 
N/A
 
jedna z nejstarších a největších zoo v Africe. Má dvě části - zoo a rekreační park. Lvi, tygři, medvědi, fenci, sloni, opice, lamy, velbloudi, pštrosi, dravci, vodní ptáci, krokodýli

one of oldest and biggest zoos in Africa. It contains of two parts - zoo and recreation park. Lions, tigers, fennecs, elephants, monkeys, llamas, camels, ostriches, raptors, waterfowl, crocodiles

lanovka přes údolí z jedné části do druhé
lift over the valley from one to second part

  hotely, restaurace, bufety
hotels, restaurants, buffets

1982

N/A

304 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A 87 / ?
(2004)
N/A N/A N/A
 
2004
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.02. 2009 Poslední úprava 04.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.