!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Batna

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading باتنة‎ [Bātna]      ⵜⴱⴰⵟⴻⵏⵜ [Tbathent]     باثنت [Tbathent]

přesná lokace není známa, zoo může ve skutečnosti ležet v sousedním městě • exact location is not know, the zoo can be actually in neighbouring city of: Oued Chaaba (وادى الشعبة, ⵡⴻⴷ ⵛⴻⵄⴱⴰ)


Parc zoologique de Batna
Parc animalier à Belezma
Batna Zoological Park Belezma Animal Park
35°30'51"N, 06°00'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-DZ-XX-0018A
     
 
Parc National de Belezma
Batna
ALGERIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
NA  
 
malá zoo v Národním Parku Belezma (někde nedaleko Batny). Zoo je ve špatném stavu. Divočáci, hyeny, opice, ptáci, domácí zvířata... Uvažuje se o přeměně zoo na zvířecí nemocnici.

small zoo in Belezma National Park (somewhere not far from Batna). The zoo is in poor condition. Wild boars, hyenas, monkeys, birds, domestic animals... It is contemplated about transformation of the zoo to animal hospital.

N/A

N/A

1984 (?)

národní (NP Belezma)
national (Belezma NP)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.02. 2009 Poslední úprava 04.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.