!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bechar

 بشار [Beshār]     Béchar

dříve formerly: Colomb-Béchar


Parc zoologique de Béchar
حديقة الحيوان بشار  
Béchar Zoological Park
předešlé názvy  •  former names
(FRA) Jardin de la Palmeraie
(ENG) Garden of the Palm Grove
31°37'21"N, 02°12'50"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-DZ-XX-0017A
     
 
Béchar
ALGER
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo ve špatném stavu - opice, velbloudi, gazely, kozy, kachny, husy

small zoo in poor condition - monkeys, camels, gazelles, goats, ducks, geese

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.02. 2009 Poslední úprava 04.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.