!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
El Melah

většina zdrojů uvádí • most sources mention: El Kala (القالة)


Parc animalier de Brabtia à El Kala
Parc Zoologique de El Kala • Parc Zoologique de El Tarf
Brabtia Animal Park in El Kala • El Kala Zoological Park • El Tarf Zoological Park
  ‎‎ حديقة الحيوانات برابطية
36°51'16"N, 08°20'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-DZ-XX-0005A
     
 
Brabtia forest
El Melah, El Kala
ALGERIA

Postal address:
Biosphere Reserve:
Commission Nationale Algérienne pour l'UNESCO
14 Avenue Mahmoud Boudjatit
Kouba , Alger
ALGERIA
 
Biosphere Reserve:
+213 21232805
 
N/A
 
Biosphere Reserve:
comnat-dz☼wissal.dz
 
N/A
 
 zoo v Biosferické rezervaci El Kala (která je na seznamu UNESCO) v Národním Parku El Kala. Hlavně vzácné místní druhy zvířat (včetně endemitů). Lvi, tygři, levharti, vlci, fenci, medvědi, hyeny, nosáli, paviáni, makaci, kočkodani, lemuři, gazely, antilopy, zebry, jeleni, lamy, osli, poníci, ovce, paovce, divočáci, pštrosi, emu, dravci, papoušci, pávi, bažanti, perličky, vodní ptáci, krokodýli atd. V plánu jsou i žirafy, sloni...
Park byl otevřen v listopadu 2011, ale již dříve bývala na stejném místě zoo. Ta však byla po mnoho let nefunkční a opuštěná.

zoo in El Kala Biosphere Reserve (which is on the UNESCO World Heritage List) in the El Kala National Park. Mainly rare local animal species (including endemics). Lion, tigers, leopards, wolves, fenec foxes, bears, hyenas, coatis, baboons, macaques, green monkeys, lemurs, gazelles, antelopes, zebras, deer, lamas, donkeys, ponies, sheep, Barbary sheep, wild boars, ostriches, emus, raptors, parrots, peacocks, pheasants, guinea fowls, waterfowls, crocodiles etc. Also giraffes elephants... are planned.
The park was opened in November 2011, but already earlier the zoo used to be in the same place. However it was inoperative and abandoned for many years.

 v plánu je dětské hřiště, sportoviště apod.
children's playground, sport grounds etc. are planned

 plánovaná je restaurace a kavárna
restaurant and caffé is planned

 15. listopadu 2011, ale již dříve na stejném místě bývala zoo (již mnoho let nefunkční a opuštěná)
15th November 2011, but already earlier the zoo used to be in the same place (inoperative and abandoned for many years).

N/A

30 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2010
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.06. 2009 Poslední úprava 04.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.