!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Oran

وهران [Wahran ; Ouahran]   Oran; Vahrán


L'Arc de Noé d'Oran
Parc Zoologique de Oran
Oran the Arc of Noah Oran Zoological Park
35°41'22"N, 0°38'46"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-DZ-XX-0003A
     
 
Mdina J’dida
Oran
ALGERIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
sloni, lvi, tygři, fenci, velbloudi, zebry, poníci, divočáci, paviáni, dikobrazi, papoušci, dravci, krokodýli, hadi, štíři

elephants, lions, tigers, fennecs, camels, zebras, ponies, wild boars, baboons, porcupines, parrots, raptors, crocodiles, snakes, scorpions

N/A

N/A

1996

soukromá
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.02. 2009 Poslední úprava 28.02. 2009  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.