!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ouargla

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading وَرڤلة [Warqlā]   ⵡⴰⵔⴳⵔⴻⵏ [Wargren]   Ouarglá; Varglá


Parc Zoologique de Ouargla
Parc Animalier de Ouargla
Ouargla Zoological Park Ouargla Animal Park
31°56'45"N, 5°19'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-DZ-XX-0007A
     
 
Ouargla
ALGERIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.parcattractions-ouargla.dzblog.com  
 
nová zoo v novém zábavním parku (Parc d'Attractions). Jeleni, opice, kozy, ovce, plameňáci, pávi, pštrosi, kachny, dravci...

new zoo of new amusement park (Parc d'Attractions). Deer, monkeys, goats, sheep, flamingos, peacocks, ostriches, ducks, raptors...

nový zábavní park
new amusement park


2008

městské
municipal

144 ha (celý park)
144 ha (whole aprk)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.06. 2009 Poslední úprava 04.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.