!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Setif

 سطيف‎ [Stif] Sṭif  Sétif   Sétif; Stif


Parc zoologique de Sétif
Sétif Zoological Park
36°11'34"N, 05°24'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-DZ-XX-0004A
     
 
Parc d'Attraction
Route de Bejaia
Sétif 19000
ALGERIA
 
+213 36936101
+213 36930337
 
N/A
 
camsetif☼yahoo.com
 
www.setif.com/...    
 
malá zoo v zábavním parku (Parc d'Attraction; حديقة التسلية), který byl postaven na místě bývalých kasáren. Tygři, lvi, šakali, fenci, opice, lamy, velbloudi,  jeleni, gazely, ovce, kozy, dikobrazi, emu, krkavci, dravci, sovy, pávi, vodní ptáci...

small zoo in amusement park (Parc d'Attraction; حديقة التسلية), which was built in the place of former barracks. Tigers, lions, jackals, fennecs, monkeys, llamas, camels, deer, gazelles, sheep, goats, porcupines, emus, ravens, raptors, owls, peacocks, waterfowl...

sportoviště a mnoho dalších zajímavostí parku
sports grounds and many other attractions of the park


9. září 1985 (zábavní park)
9th September 1985 (the amusement park)

městské
municipal

47 ha (celý park)
47 ha (whole park)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Image 1 of 8
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Image 2 of 8
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Image 3 of 8
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Image 4 of 8
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Image 5 of 8
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Image 6 of 8
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Image 7 of 8
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Image 8 of 8
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008
Fayçal el Boulaida, 14.03. 2008

  Stránka vytvořena 08.02. 2009 Poslední úprava 04.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.