!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sidi Bel Abbès

Sidi Belkabbas   سيدي بلعباس‎‎  [Sīdī Bu-l-ʿAbbās]


Mini-Zoo de Sidi Bel Abbès
Sidi Bel Abbes Mini-Zoo
35°11'25"N, 00°38'36"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-DZ-XX-0021B
     
 
Jardin Publique
Sidi Bel Abbes, 22000
ALGERIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
maličká zoo ve veřejné zahradě (Jardin Publique) - několik ptáků a savců v malých klecích a sladkovodních ryb v jezírku

tiny zoo in public garden (Jardin Publique) - several birds and mammals in small cages and freshwater fish in the pool

dětské hřiště a množství rostlin v parku
children's playground and many plants in the park

N/A

N/A

městské
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.05. 2013 Poslední úprava 19.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.