!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sidi Madani

 الشفة

některé zdroje uvádí • some sources mention: Chiffa (الشفة, ⵛⵛⵉⴼⴻⵝ) or Blida (البليدة, ⵍⴻⴱⵍⵉⴸⴰ)


Mini-Zoo du Hôtel du Ruisseau des Singes
عنصر القردة
Mini-Zoo of Ruisseau de Singes Hotel
36°22'27"N, 02°46'25"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-DZ-XX-0016B
     
 
Gorges de La Chiffa Blida
Blida, 09000
ALGERIA
 
+213 3490086
 
N/A
 
N/A
 
www.ruisseau-des-singes.com  
 
hotelová minizoo. Vodní ptactvo, šakali, lišky, dikobrazi, opice, pávi, kozy, divočáci, pštrosi, ary, supi apod. Je to velmi populární místo kvůli krotkým divokým opicím (makak magot), které chodí do bezprostřední blízkosti až k návštěvníkům hotelu. Hotel, který existoval již někdy na počátku 20. století, v roce 1996 kompletně vyhořel, nyní je opět v provozu.

mini-zoo of the hotel. Waterfowl, jackals, foxes, porcupines, monkeys, peacocks, goats, wild boars, ostriches, macaws, vultures etc. It is a very popular place because of tame wild monkeys (Barbary macaque), which goes to the immediate proximity of the hotel guests. Hotel, which existed already sometime at the beginning of the 20th Century ,in 1996 completely burned, now is back in operation.

nedaleko jsou vodopády a Národní Park Chrea
near is waterfall and Chrea National Park

N/A

N/A ; 2002 znovuotevření po požáru (v 1996)
N/A ; 2002 reopening after the conflagration (in 1996)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.01. 2010 Poslední úprava 02.01. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.