!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tlemcen

  تلمسان‎  [Tilimsân]


Parc Zoologique de Tlemcen
Parc Zoologique Hadj Aissa Parc Zoologique de Mansourah
Tlemcen Zoological Park Zoological Park of Hadj Aissa Mansourah Zoological Park
34°52'18"N, 01°20'24"W přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-DZ-XX-0015A
     
 
Tlemcen
ALGERIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A 
 
lvi, tygři, velbloudi, opice, kozy, hadi, pštrosi, supi, papoušci, vodní ptáci...

lions, tigers, camels, monkeys, goats, snakes, ostriches, vultures, parrots, waterfowl...

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.06. 2009 Poslední úprava 04.12. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.