!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Pi-Ramesses

[Pi-Ramesses Aa-nakht] Pi-Ramesse


† Menagerie of Pharaoh Ramses II in Pi-Ramesses
 
30°47'58"N, 31°50'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
STAROVĚKÝ EGYPT
- asi 10 km severozápadně od dnešního Fákúsu na okraji obce Qantir

ANCIENT EGYPT
- about 10 km from today's Faqus to north-west, in outskirts of Qantir village
   
AF-EG-XX-0034H†
     
 

13. století př. n.l.

13th century 1340  BC
 
N/A
 
faraón Ramses II. (také Ramesse II., vládl 1279 - 1213 př. n.l.) byl proslulý svou tlupou lvů, které používal ve válkách. Pravděpodobně měl i rozsáhlý zvěřinec - v jeho hlavním městě Pi Ramesse bylo nalezeno mnoho kosterních pozůstatků velkých zvířat (kromě lvů například i gepardi, opice, sloni, žirafy, gazely, antilopy, pštrosi). Ramses II. choval pravděpodobně i africký poddruh pratura (Bos primigenius mauretanicus).

pharaoh Ramses II (also Ramesses II, reigned 1279 - 1213 BC) was famous for his troop of lions, which were used in wars. He had probably also extensive menagerie - many skeletons of large animals (in addition to the lions for example also cheetahs, monkeys, elephants, giraffes, gazelles, antelopes, ostriches) were found in his capital Pi-Ramesses. Remses II bred probably also African subspecies of aurochs (Bos primigenius mauretanicus).
 

  Stránka vytvořena 08.01. 2012 Poslední úprava 08.01. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.